Ty te moesz mie wasn wizytwk...
KOŚCIÓŁ PANUNISTYCZNY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KOŚCIÓŁ PANUNISTYCZNY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOŚCIÓŁ PANUNISTYCZNY
(UCZNIOWIE DUCHA ŚWIĘTEGO)

Kościół Panunistyczny założyła Weronika Stęporowska z Tarnobrzegu. Nasz Kościół powstał z inicjatywy rodziny i znajomych zmarłej po II wojnie światowej Józefy Lenicy, która była pierwszą osobą wierzącą podobnie jak my. (W sumie to my - kościół panunistyczny - jesteśmy spadkobiercami jej nauk) („Józefa Lenica żyła sto lat, [...] żona rolnika na terenie województwa tarnobrzeskiego. Miała dużo książek. Była znana i podziwiana. Rozgłaszała wśród ludzi proroctwa dotyczące epoki Ducha Świętego. Twierdziła, że przed potopem była epoka Boga Ojca, a epoka Syna Bożego zakończy się w roku 2050. Rok 2051 będzie pierwszym rokiem epoki Ducha Świętego i rozpocznie się okres wszelkiej szczęśliwości dla wszystkich ludzi na całym świecie”. W czasie epoki Boga Ojca ludzie byli bardzo wysocy. W Epoce Syna Bożego (w której my żyjemy) ludzie są średniego wzrostu. Natomiast w Epoce Ducha Świętego ludzie będą mali. Zarejestrowano je w 1988 roku.

Rysem charakterystycznym naszej doktryny jest koncepcja Trójcy Świętej w której dodatkowo mamy Abrahama. A zatem Trójca Święta składa się z: Ojca, Syna, Ducha Świętego i Abrahama, którego imieniem jest nazwana cała Trójca. Kościół jest przekonany, że Chrystus wisiał na krzyż przez trzy godziny od 18.00 do 21.00 oraz wiara w istnienie dwóch idealnych Królestw Bożych: jednego w niebie, a drugiego na ziemi. To ziemskie charakteryzować ma powszechna sprawiedliwość i brak kontrastów społecznych.

Kościół Panunistyczny za jedyne źródło swojej wiary uznają teksty Nowego Testamentu (nie Starego) (szczególnie te traktujące o działalności Ducha Świętego) równocześnie podkreślając, że stowarzyszenie „ma charakter wolno-religijny, wszechwyznaniowy, bezdogmatyczny i braterski wobec wszystkich ludzi bez względu na rasę, religię, narodowość i światopogląd” Od naszych członków i sympatyków nie wymaga „jednolitości poglądów ani form kultu” czy „wystąpienia z dotychczasowych kościołów, stowarzyszeń i innych organizacji” Płaszczyzną porozumienia ma być pielęgnowanie życia duchowego i propagowanie idei powszechnego braterstwa, tolerancji, poszanowania człowieka i jego godności osobistej, propagowanie zasad etyki, której podstawę stanowi uczciwe i staranne wypełnianie obowiązków wobec siebie, rodziny, państwa i społeczeństwa, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Zaplanowana z rozmachem działalność stowarzyszenia z powodu braku funduszy oraz warunków lokalowych jest zawieszona. („ [...] duża sala przeznaczona na kaplicę zajmowana jest przez lokatorów kwaterunkowych”) Statutowe formy działalności Kościoła Panunistycznego ograniczają się do sporadycznych spotkań (najczęściej w gronie rodzinnym).

Nie ma księży. Każdy człowiek jest równy. Papież uznany jest za zwykłego człowieka.

______________________

ENGLISH INFORMATION:

PANUNIST CHURCH is christian church. We believe, that:

- God is one, but He is Trinity. In Trinity are: God The Father, God the Son, God the Holy Ghost and Abraam

- Christ was in the cross at time: 6 PM to 9 PM

 
 
 
 
KOŚCIÓŁ PANUNISTYCZNY W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

e-mail: , www: